SERIE MINI UNI-ISO 6150-A6 DN 2,5 (8)

SERIE MINI DN 2,7 (6)

SERIE MIGNON DN 5 (16)

SERIE MIGNON INNESTI OTTURATI DN 5 (10)

SERIE UNIVERSALE DN 7,5-7,8 (17)

SERIE BIG ISO 6150 B-15 INDUSTRIAL 3/8 DN 9 (11)

SERIE BIG UNI ISO 6150 B-17 DN 12 (4)